Holos massagetherapie – YouTube

Holos massagetherapie - YouTube

In het filmpje over Holos Massagetherapie wordt duidelijk uitgelegd wat massagetherapie inhoudt. Massagetherapie kan ingezet worden bij fysieke klachten zoals pijn maar ook bij overige klachten zoals burnout, emotionele overbelasting en depressie.
De behandeling begint met een intake gesprek waarin de aanleiding van het bezoek wordt besproken en tevens de medische geschiedenis zodat de therapeut weet wat hij/zij wel of juist niet kan doen. De massagebehandeling wordt vervolgens geheel afgestemd op de persoon. De nadruk ligt op het voelen van het lichaam en het leren verstaan van de signalen van het lichaam. Wat probeert het lichaam jou echt te vertellen. Je leert weer contact te maken tussen het denkende hoofd en het voelende lichaam. Het letterlijk weer landen in je lichaam.