Holos Massagetherapie ten tijde van Corona

Uw gezondheid staat bij ons op 1!

Wij stellen alles in het werk om u veilig aan te raken:

 1. Wij zijn zelf gezond en wij, en onze gezinsleden vertonen geen symptomen van een mogelijke COVID-19 besmetting.

 

 1. Onze praktijkruimte voldoet qua hygiëne aan de (relevante delen uit de algemene richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk (zie het protocol op onze website).

 

 1. Wij treffen extra hygiënische maatregelen zoals het schoonmaken van vloeren, oppervlakten, aanraakvlakken, ventilatie, gebruik en wassen van handdoeken etc. In de praktijk zullen zo min mogelijk slecht schoon te maken materialen in het zicht aanwezig zijn.

 

 1. Wij zullen u bij het maken van een afspraak een aantal vragen stellen om te bepalen of behandeling in de praktijk mogelijk is. Het resultaat van dit overleg wordt vastgelegd in uw klantendossier. Wij behandelen:
  • personen zonder symptomen passend bij COVID-19 (hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts) waarbij ook eventuele gezinsleden geen symptomen vertonen;
  • personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn
  • personen niet behorende tot de onderscheiden ‘kwetsbare groepen”, dus zonder verhoogde kans op infectie (personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis)

 

 1. Wij bevestigen schriftelijk de afspraak met verwijzing naar de link naar het op de website gepubliceerde Corona-protocol. Met het maken van de afspraak verklaart u zich akkoord met dit protocol.

 

 1. U komt in principe alleen naar de praktijk. Zonodig kan één begeleider worden meegenomen.
 2. U neemt uw eigen waterflesje mee. Kom op tijd maar niet te vroeg.
 3. U neemt zelf een hoeslaken en 2 handdoeken mee. Een handdoek zal gebruikt worden om u af te dekken.
 4. Ik plan zodanig, zodat mensen elkaar niet kruisen en ik voldoende tijd heb om alles te reinigen en desinfecteren.
 5. Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken.
 6. Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas of jaszak.

 

 1. U kunt bij aankomst direct doorlopen naar de behandelruimte.

 

 1. Wij informeren naar uw gezondheid op het moment van de afspraak. Als u zich op dat moment onwel voelt, zullen wij een andere afspraak met u maken en de gemaakte afspraak annuleren. Tot nader order worden annuleringen, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

 

 1. Wij vragen u bij binnenkomst uw handen te wassen. Papieren tissues zijn beschikbaar, U kunt deze weggooien door met hun voet de prullenbak te openen. U raakt geen deurkrukken, tafeloppervlakken of stoelen aan. Wij schudden geen handen en geven geen knuffels (ook niet aan het einde van de behandeling).

 

 1. Behalve bij de massage, blijven wij altijd op 1 ½ meter van u, bij binnenkomst, tijdens het voor- en nagesprek, bij vertrek, behalve bij de massage.

 

 1. Wij wassen onze handen en onderarmen voor en na elke massage.
 2. Na iedere client worden contactpunten zoals deurklinken en armleunigen van de stoelen, massagetafel schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk.
 3. Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk. Ik houd dan op afstand ‘een vinger aan de pols’ en geef u instructies of oefeningen. Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in uw totaalaantal vergoedingen.

 

 1. Indien gewenst, dragen wij en/of u tijdens de massage mondbescherming.

 

 1. Wij sturen u een factuur en/of betaalverzoek en accepteren geen contante betalingen.

 

 1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen.

 

Een fijne behandeling gewenst!