MIJN VISIE

HOLISTISCHE MASSAGE

Eenheid van lichaam en geest
Ik werk als holistische massage therapeut vanuit een holistische visie; de mens zien als een eenheid van lichaam en geest. Vaak worden we benaderd als ‘een lichaam’ en als ‘een denkend persoon’: Of je hebt last van je lijf of je hebt last van iets ‘geestelijks’

Als holistische massage therapeut ga ik uit van een samenwerking tussen beiden.

Dat houdt in dat ik kijk naar de mens in zijn geheel. Naar het fysieke lichaam en naar gevoelens en gedachten. Ook je emotionele belevingswereld en de omgeving waarin je leeft spelen een belangrijke rol. Alle facetten staan in verbinding met elkaar en beïnvloeden elkaar.

Een klacht is zelden alleen fysiek. Vaak spelen ook andere zaken een rol.

Onbalans op het ene niveau heeft invloed op het functioneren op andere niveaus. Vaak komen klachten voort uit zo'n onbalans. Tijdens de massage sessies kan jouw onbalans aan het licht komen en krijg je er meer zicht op.

Holistische massage helpt je om bewust te worden wat er bij jou speelt. Dat geeft je de mogelijkheid andere keuzes te maken en nieuwe stappen te zetten in je leven.

Zie ook    Dit kan het je opleveren >